Tagarchief | de Schepping

Wie is Don Guido Bortoluzzi


Don Guido Bortoluzzi werd geboren in 1907en stierf in 1991 in de provincie Belluno in Italië. Tussen 1968 en 1974 ontving hij van Onze Heer 8 openbaringen over het ontstaan van de mens en van de aarde. De totale afwezigheid van kwaadaardigheid in Don Guido Bortoluzzi, liet hem toe episodes bij te wonen die anderen in verlegenheid zouden gebracht hebben, omdat wat hij zag door zijn onbevangen ogen, gewoonweg realistisch leek en zonder morbide schaduw. Zijn innerlijke houding, liet Onze Heer toe thema’s te behandelen zonder verzwijgingen noch woordveranderingen.

Zoals in andere verschijningen in La Salette, Lourdes of Fatima, koos Onze Heer voor Zijn getuigenis, een zuivere ziel die zonder vooroordelen openstaat voor de liefde van God. Door het contrast tussen de eenvoud van het ‘medium’ en de grootsheid van de boodschap is het evident dat de oorsprong van de inhoud niet minder dan van God komt. Onze Heer heeft geen theoloog of wetenschapper gekozen, omdat – zoals het Evangelie zegt – het niet mogelijk is oude zakken voor nieuwe wijn te gebruiken (dit wil zeggen, mensen reeds voldaan in hun kennis en onwrikbaar in hun theorieën) zonder dat ze beiden verloren gaan.

1907 op 7 oktober de geboorte op het feest van O.L.Vr. van de Rozenkrans;
1907-1920 kinderjaren en jeugd;
1920-1932 zijn studies aan het seminarie;
1932-1934 kapelaan te Fusine (Belluno);
1934-1945 pastoor te Dont (Belluno);

PDF & DOC downloads: 

(1) Genesibiblica.Eu/Schepping : Nederlands

(2) http://Genesis.html : Duits (deel 1) & Temponuovo.Net : Duits (deel 2)

(3) http://Genesi-ing.pdf : Engels

Video’s: Gnesibiblica.Eu/Index (naar beneden scrollen); Gloria.Tv/videoGenesibiblica.Eu/ted

Bron: “Genesi – Renza Giacobbi”, Nederlandse vertaling; De Schepping (het boek Genesis, 1-6) Guido Bortoluzzi, D’hooge O., Rinkhout 225, B 9240 Zele, blz. 56-57. ;

Ophelderingen betreffende de oorsprong van de Mens – Hubert Luns


De Schepping, boek Genesis, ophelderingen betreffende de oorsprong van de Mens – uit de geschriften van don Guido Bortoluzzi

Door Hubert Luns

Onder redactie van Renza Giacobbi – Terza Edizione # 2007 – zie: www.genesibiblica.eu, waar de Engelse vertaling kan worden gedownload.

Met don Guido vangt een nieuwe tijdperk aan in de betrekking van de mensheid tot God, waarin God bovenal gekend wil worden om niet alleen met de bewuste intentie van het hart te worden bemind, maar ook met de volledige instemming van het verstand. (…) In januari 1932, tijdens de geestelijke oefeningen voor hen die priester wilden worden, besloot monseigneur Gaetano Massi, de geestelijk leider van het seminarie, zijn uiteenzetting met de volgende woorden, terwijl zijn blik strak gericht bleef op de seminarist Guido: “En indien de Heer zich verwaardigt iemand van u het mysterie van de erfzonde te openbaren, wees Hem dan dankbaar, want alleen door middel van de kennis van de ware natuur van de erfzonde kan het mysterie van het verlossingsplan worden verstaan.” Het besef van zijn zending rijpte door dit soort ervaringen langzaam in Guidos hart, in een houding van terughoudendheid, bescheidenheid en nederigheid, met een hart vol verwachting en dankbare overgave, in de serene gemoedstoestand van de aanvaarding van Gods Wil.  [ Uit hoofdstuk: “Het leven van don Guido” ]

Ook: http://www.scribd.com/fullscreen/76950089?access_key=key-sch4mm8g1puygulqdcx