Pastoor G. Bortoluzzi


Inleiding door pater Serafino Dal PontMissionaris van de Consolata

De openbaring over de oorsprong van het heelal en over de vaderlijke en moederlijke oorsprong van de mens, verleend aan het door beproevingen getekende leven van don* Guido Bortoluzzi en opgetekend in dit boek is een bemoedigend voorbeeld van de nabijheid van de ‘Levende God’ bij Zijn schepsel. De mens van onze tijd, heeft behoefte aan duidelijkheid en hulp, na in de steek gelaten te zijn door een wetenschap voI tegenspraak en door een zwak en verdeeld geloof.

Vele bladzijden van de Heilige Schrift en onnauwkeurigheden in de interpretatie ervan zijn duister gebleven. Daarom is de Heer aan het hevige pastorale verlangen tegemoet gekomen van een oprecht en nederig priester van onze tijd, die de boodschap van het Goddelijk Woord grondig wilde begrijpen. De ware theologen zijn de mystieken en de heiligen, zij staan in verbinding met de ‘Levende God’ en treden in gemeenschap met het bovennatuurlijke, zij stellen hun vertrouwen niet zozeer in zichzelf maar in God.

Wie de gave en de vrijheid van geest heeft om zich open te stellen voor deze nieuwe goddelijke gunst, zal de tragedie begrijpen die heeft plaats gehad bij het begin van de mensheid. Een tragedie die ons vanaf het begin heeft verwijderd, zowel van het beeld, als van de gelijkenis met God. Dit alles, zoals de Schrift steeds heeft geleerd, door vrije keuze, door het wantrouwen en de opstand van de vader (Adam) van alle mensen tegenover God.

De lezer zal beter de noodzaak begrijpen dat de gehele mensheid tot in zijn wortels zal moeten genezen door middel van het zuivere Bloed dat vergoten is door de Nieuwe Adam, Christus, voor alle mensen, zowel op fysiek, emotioneel, intellectueel als op geestelijk vlak.

Weinigen weten dat de zaligspreking van de Engelen in Bethlehem bij de geboorte van Jezus ‘de gelijkenis van de mens met de Allerhoogste’ betekende, opdat ze door dat Kind, opnieuw ‘volmaakt’ zouden worden, zoals de mens bij het begin werd geschapen. Dan alleen zal God werkelijk kunnen verheerlijkt worden en zal de Aarde de ware vrede kennen.

Wat ben ik blij dat de Heer, Heerser van Hemel en Aarde, temidden van de bergen van ons geboorteland een nederige priester heeft uitgekozen, in een duistere hoek van die grote planeet, om zoveel licht en zoveel vreugde te brengen aan de gehele wereld!  –  Bron

*  *  *

Pastoor Bortoluzzi aan het woord: Het is van geen belang te weten wie de schrijver is van deze regels. Ik ben iemand die de Waarheid zoekt, zoals het de plicht is van elk verstandelijk schepsel. Ik heb geen academische verdiensten of titels die mij zouden aanbevelen. Het visioen dat ik beschrijf is geen fabel noch een droom of de vrucht van zelfbedrog: het is een werkelijk feit, onverhoopt, ongevraagd en niet gedwee ontvangen. Het wantrouwen, de reacties van aanvechting die het hebben vergezeld, bewijzen mijn onwetendheid, mijn vooroordelen en de lankmoedigheid van de onvergelijkelijke Regisseur, God de Vader, die niet in een ‘wolk van vuur’ zoals aan Mozes, maar in een kring van rozig licht, mij gevolgd is in verschillende plaatsen binnen mijn huis, met een gezichtstafereel in kleuren, waarin Hij mij datgene heeft laten zien wat Hij, de Alomtegenwoordige, heeft geregistreerd in Zijn Geheugen, vanaf het eerste atoom tot de vorming van de macrokosmos, van de eerste levende cel, en in het bijzonder tot de geboorte van het eerste Meisje, de laatste daad waarin Hij direct tussenbeide is gekomen met Zijn Scheppende Kracht“.

*  *  *

Don Guido Bortoluzzi werd geboren in 1907  en stierf in 1991 in de provincie Belluno in Italië. Tussen 1968 en 1974 ontving hij van Onze Heer Jezus Christus acht openbaringen over het ontstaan van de mens en van de aarde. De totale afwezigheid van kwaadaardigheid in Don Guido Bortoluzzi, liet hem toe episodes bij te wonen die anderen in verlegenheid zouden gebracht hebben, omdat wat hij zag door zijn onbevangen ogen, gewoonweg realistisch leek en zonder morbide schaduw. Zijn innerlijke houding, liet Onze Heer toe thema’s te behandelen zonder verzwijgingen noch woordveranderingen.

Zoals in andere verschijningen in La Salette, Lourdes of Fatima, koos Onze Heer voor Zijn getuigenis, een zuivere ziel die zonder vooroordelen openstaat voor de liefde van God. Door het contrast tussen de eenvoud van het de persoon en de grootsheid van de boodschap is het evident dat de oorsprong van de inhoud niet minder dan van God komt. Onze Heer heeft geen theoloog of wetenschapper gekozen, omdat – zoals het Evangelie zegt – het niet mogelijk is oude zakken voor nieuwe wijn te gebruiken (dit wil zeggen, mensen reeds voldaan in hun kennis en onwrikbaar in hun theorieën) zonder dat ze beiden verloren gaan. – Bron

  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s